empty
 
 
เอกสสารที่สำคัญ

เอกสารที่สำคัญ

ในหน้านี้คุณจะพบเอกสสารพื้นฐานที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง InstaTrade และลูกค้าของบริษัท เราเเนะนำให้คุณตรวจสอบเอกสสารทั้งหมดด้วยความระมัดระวังและใส่ใจ เอกสารเหล่านี้มีข้อมูลกิจกรรมภายในบริษัท สิทธิ ข้อกำหนดของโบรกเกอร์และลุกค้า
document icon

เอกสารหลัก

ข้อตกลงทั่วไปของ Insta Service Ltd.

เอกสารนี้เป็นข้อตกลงทั่วไปที่ต้องมีในการเปิดบัญชีเทรด live กับ InstaTrade ข้อตกลงประกอบไปด้วยกฎและเงื่อนไขซึ่งลูกค้าต้องทำตามในการร่วมงานกับ InstaTrade

ดาว์นโหลด

ข้อตกลงหุ้นส่วน

ก่อนที่จะเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับ InstaTrade เราขอเเนะนำให้คุณอ่านข้อตกลงหุ้นส่วน พิจารณาเงื่อนไขการทำงานกับ InstaTrade

ดาว์นโหลด

ข้อตกลง CPA

ข้กตกลงฉบับนี้จะอธิบายถึงความหมายของ CPA (Cost Per Action)

ดาว์นโหลด

Anti-money laundering policy

To prevent money laundering, organizations performing operations with money are obligated to comply with anti-money laundering laws, verify the identity of clients, and assist government agencies and financial organizations working to combat money laundering.

ดาว์นโหลด

นโยบายเรื่องการใช้คุกกี้

เป้าหมายของข้อตกลงส่วนนี้ เพื่ออธิบายถึงกฎของการใช้ข้อมูลคุกกี้

ดาว์นโหลด

Privacy Policy

The document describes the company`s policy on the use and protection of personal data as well as contains information about conditions necessary to open a trading account (provision of personal and financial information by clients).

ดาว์นโหลด
document icon

ข้อตกลงการให้บริการของ InstaTrade

ข้อตกลง PAMM

ก่อนที่คุณเริ่มทำงานในระบบ PAMM โดยInstaTrade คุณจำเป็นต้องทราบข้อตกลงในที่นี้ก่อน

ดาว์นโหลด

InstaCopy

ก่อนใช้ระบบ InstaCopy กรูราศึกษาข้อตกลงในนี้ก่อน

ดาว์นโหลด
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.