empty
 
 
info icon
สมัครใช้งานระบบ InstaTrade PAMM system อย่างไร?

คุณต้องการรับข้อเสนอในการลงทุนจากนักลงทุนคนอื่นหรือทำการลงทุนร่วมกับนักลงทุนคนอื่นๆในตลาด Forex ไหม? ถ้าใช่ สิ่งที่คุณต้องทำก็เพียงแค่สมัครบัญชีซื้อขายกับบริษัท InstaTrade หากคุณมีบัญชีซื้อขายของบริษัท InstaTrade แล้ว คุณอาจข้ามไปขั้นตอนที่สองในการลงทะเบียนได้เลย แต่หากคุณยังไม่มีบัญชี โปรดทำตามรายละเอียดในขั้นตอนแรก:

1

ลงทะเบียนบัญชีซื้อขายสดกับบริษัท InstaTrade
โดยคุณสามารถเปิดหน้าลงทะเบียนได้ผ่านลิงก์นี้: https://www.instatrading.com/th/fast_open_live_account

2

หลังจากลงทะเบียนบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าต้องเข้าไปอนุมัติการใช้งานที่ Client Cabinet จากนั้นคลิกไปที่ลิงก์ของระบบ PAMM system ในแถบเมนูด้านซ้ายใน Client Cabinet เมื่อทำตามขั้นตอนนี้จนสำเร็จ ทางระบบจะเสนอให้คุณเลือกสถานะของตัวเองในระบบ PAMM system ซึ่งจะแบ่งออกเป็น investor หรือ trader (คุณสามารถเปิดทั้ง 2 บัญชีได้: อันหนึ่งสำหรับ PAMM investor, และอีกอันสำหรับ PAMM trader), ใส่ข้อมูลส่วนตัวของคุณซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกโอนไปที่นักลงทุนหรือเทรดเดอร์ของคุณเพื่อให้สะดวกต่อการติดต่อ ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะได้รับการปกป้องและจะถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ลงทุนร่วมกับลูกค้าหรือยอมรับข้อตกลงในการลงทุนจากลูกค้าเพียงเท่านั้น

3

หลังจากที่ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มคำร้องของระบบ PAMM system ใน Client Cabinet เรียบร้อยแล้ว คุณก็จะสามารถใช้งานระบบ PAMM system ได้โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้เลือกลงทะเบียนการใช้งานในระบบPAMM system ไว้แบบไหน (trader หรือนักลงทุน) คุณสามารถตอบรับข้อเสนอในการลงทุนหรือลงทุนร่วมกับนักลงทุนคนใดก็ตามที่บัญชีของพวกเขาปรากฏอยู่บนหน้าการสังเกตการณ์ในเว็ปไซต์หรือในส่วนการสังเกตการณ์ trader ในระบบ PAMM ในห้อง Client Cabinet.

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.