empty
 
 
Xác minh tài khoản

Xác minh tài khoản giao dịch

Bạn sẽ nạp tiền vào tài khoản của mình bằng thẻ ngân hàng hay chuyển khoản? Có lẽ bạn muốn nhận được 55% tiền thưởng hoặc 100% tiền thưởng? Để làm như vậy, tài khoản của bạn phải được xác minh. Đây là cách bạn có thể vượt qua xác minh.
Cách xác minh tài khoản
Tải lên Khu vực khách hàng của bạn a bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của bạn và đợi email từ công ty xác nhận việc xác minh thành công. Tài khoản thường được xác minh trong vòng 12 giờ. Trong một số trường hợp, quá trình này mất nhiều thời gian hơn. Công ty có thể yêu cầu các tài liệu bổ sung nếu cần.
Hai cấp độ xác minh

{{$select.selected.name}}

Chọn một quốc gia để xem danh sách các tài liệu cần thiết
Mức 1
Mức 2
Yêu cầu cơ bản đối với tài liệu tải lên
 1. Cung cấp bản sao, không phải bản scan, của tài liệu nhận dạng
 2. Giấy tờ tùy thân của bạn phải còn thời hạn hơn 6 tháng tại thời điểm đăng ký xác minh.
 3. Bản sao của tài liệu phải có màu và dễ đọc
 4. Cung cấp bản sao đầy đủ của tài liệu gốc (ví dụ: một cuốn hộ chiếu dài hai trang với các cạnh và góc cán màng. Công ty có thể từ chối xác minh ngay cả khi phần tài liệu không có trong bản sao không có bất kỳ thông tin nào.)
 5. Bản sao của CMND/CCCD phải có cả hai mặt của tài liệu
Các lỗi thường gặp
Mức 1
 • Bản sao tài liệu chưa hoàn chỉnh
 • Chất lượng ảnh và tài liệu kém
 • Thời hạn của thẻ ID phải còn trên 6 tháng tại thời điểm đăng ký xác minh
 • Dữ liệu không khớp (tên, ngày sinh, địa chỉ)
Không được phép tẩy xóa, bổ sung, gạch bỏ rõ ràng hoặc các chỉnh sửa không xác định khác và dấu vết của việc chỉnh sửa đồ họa
 • Bản sao tài liệu chưa hoàn chỉnh
 • Chất lượng ảnh và tài liệu kém
 • Thời hạn của thẻ ID phải còn trên 6 tháng tại thời điểm đăng ký xác minh
 • Dữ liệu không khớp (tên, ngày sinh, địa chỉ)
 • Không được phép tẩy xóa, bổ sung, gạch bỏ rõ ràng hoặc các chỉnh sửa không xác định khác và dấu vết của việc chỉnh sửa đồ họa
Câu hỏi thường gặp
Xác minh là gì?
Xác minh là việc xác nhận dữ liệu cá nhân được chỉ định khi đăng ký tài khoản. Có hai cấp độ xác minh. Danh tính của chủ tài khoản được xác nhận ở cấp độ xác minh đầu tiên. Địa chỉ cư trú được xác nhận ở cấp độ xác minh thứ hai.
Cần xác minh tài khoản để làm gì?
Cần xác minh để gửi/rút tiền từ tài khoản giao dịch cũng như để nhận tiền thưởng
Quá trình xác minh tài khoản mất bao lâu?
Tài khoản thường được xác minh trong vòng 24 giờ. Trong một số trường hợp, việc xác minh tài khoản sẽ mất nhiều thời gian hơn.
Việc xác minh tài khoản có bắt buộc không?
Việc xác minh là không bắt buộc. Tuy nhiên, đôi khi bạn sẽ cần xác minh để gửi/rút tiền cũng như nhận tiền thưởng.
Có thể gửi/rút tiền từ các tài khoản chưa được xác minh không?
Có, có thể thực hiện điều này, ngoại trừ việc gửi/rút tiền bằng thẻ tín dụng và chuyển khoản.

{{$select.selected.name}}

Chọn một quốc gia để xem danh sách các tài liệu cần thiết
Yêu cầu cơ bản đối với tài liệu tải lên
 1. Cung cấp bản sao, không phải bản scan, của tài liệu nhận dạng
 2. Giấy tờ tùy thân của bạn phải còn thời hạn hơn 6 tháng tại thời điểm đăng ký xác minh.
 3. Bản sao của tài liệu phải có màu và dễ đọc
 4. Cung cấp bản sao đầy đủ của tài liệu gốc (ví dụ: một cuốn hộ chiếu dài hai trang với các cạnh và góc cán màng. Công ty có thể từ chối xác minh ngay cả khi phần tài liệu không có trong bản sao không có bất kỳ thông tin nào.)
 5. Bản sao của CMND/CCCD phải có cả hai mặt của tài liệu
Các lỗi thường gặp
Mức 1
 • Bản sao tài liệu chưa hoàn chỉnh
 • Chất lượng ảnh và tài liệu kém
 • Thời hạn của thẻ ID phải còn trên 6 tháng tại thời điểm đăng ký xác minh
 • Dữ liệu không khớp (tên, ngày sinh, địa chỉ)
Không được phép tẩy xóa, bổ sung, gạch bỏ rõ ràng hoặc các chỉnh sửa không xác định khác và dấu vết của việc chỉnh sửa đồ họa
 • Bản sao tài liệu chưa hoàn chỉnh
 • Chất lượng ảnh và tài liệu kém
 • Thời hạn của thẻ ID phải còn trên 6 tháng tại thời điểm đăng ký xác minh
 • Dữ liệu không khớp (tên, ngày sinh, địa chỉ)
 • Không được phép tẩy xóa, bổ sung, gạch bỏ rõ ràng hoặc các chỉnh sửa không xác định khác và dấu vết của việc chỉnh sửa đồ họa
Mức 2
 1. Tài liệu cần phải có bản sao, không phải bản scan
 2. Bảng sao kê ngân hàng và hóa đơn điện nước không có tem / mã vạch hoặc mã qr
 3. Bảng sao kê ngân hàng và hóa đơn điện nước không có tem / mã vạch hoặc mã qr
Câu hỏi thường gặp
Xác minh là gì?
Xác minh là việc xác nhận dữ liệu cá nhân được chỉ định khi đăng ký tài khoản. Có hai cấp độ xác minh. Danh tính của chủ tài khoản được xác nhận ở cấp độ xác minh đầu tiên. Địa chỉ cư trú được xác nhận ở cấp độ xác minh thứ hai.
Cần xác minh tài khoản để làm gì?
Cần xác minh để gửi/rút tiền từ tài khoản giao dịch cũng như để nhận tiền thưởng
Quá trình xác minh tài khoản mất bao lâu?
Tài khoản thường được xác minh trong vòng 24 giờ. Trong một số trường hợp, việc xác minh tài khoản sẽ mất nhiều thời gian hơn.
Việc xác minh tài khoản có bắt buộc không?
Việc xác minh là không bắt buộc. Tuy nhiên, đôi khi bạn sẽ cần xác minh để gửi/rút tiền cũng như nhận tiền thưởng.
Có thể gửi/rút tiền từ các tài khoản chưa được xác minh không?
Có, có thể thực hiện điều này, ngoại trừ việc gửi/rút tiền bằng thẻ tín dụng và chuyển khoản.
Thực hiện bước đầu tiên hướng tới mục tiêu của bạn
Mở tài khoản
Phát triển kỹ năng giao dịch mà không mạo hiểm mất tiền của bạn
Mở tài khoản demo
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.